De Belgian Distribution Group engageert zich om de Europese doelstellingen te ondersteunen en naar beste vermogen de C02-uitstoot te beperken en te reduceren.

De ambitie van de Europese Unie is om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Om deze doelstelling te behalen werd in 2019 de Europese Green Deal in het leven geroepen. Deze groeistrategie moet ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde zich beperkt tot 1,5°C. De Europese Unie bewandelt hiervoor een duidelijk pad met initiatieven en afdwingbare wetten die dit ondersteunt.

De eerste stap in het langetermijnplan is de CO2-uitstoot met 50% te verminderen tegen 2030. Om deze ambitie mee vorm te geven, is het de verantwoordelijkheid van alle industrietakken om hier maximale inspanningen te leveren.

“Als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om je kernactiviteiten op zo’n manier te organiseren dat de impact op het milieu en de maatschappij zo beperkt mogelijk is. Zorgen voor rentabiliteit en zekerheid met aandacht voor mens en milieu is een uitdagende evenwichtsoefening die we graag verder willen aangaan.”

zegt Raf Lambrix, CEO Belgian Distribution Group.

BD Group en zijn aandeelhouders zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen meer dan ooit noodzakelijk is.

Duurzaamheid in de vorm van

  • ecologische impact;
  • sociaal economische impact;
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • het opbouwen van transparante partnerschappen , met leveranciers, klanten, lokale overheden en medewerkers.

Om alle projecten binnen onze bedrijven te laten leven en te zoeken naar continue verbetering, hanteren wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ook wel de SDG’s als ontwikkelagenda.

Als Belgian Distribution Group bepaalden we 5 SDG’s die de komende jaren de speerpunten van onze duurzaamheidsstrategie zullen zijn.