BD Media past bedeelfrequentie van het folderpakket aan voor 10% van de Belgische huishoudens

Image
BD Media propositie

BD Media, marktleider in de verspreiding van huis-aan-huis communicatie, past zijn bedeelfrequentie aan voor een tiende van zijn bedeelzones. Concreet betekent dit dat een 450.000-tal gezinnen niet meer elke week, maar 38 keer per jaar, hun vertrouwde folderpakket in hun brievenbus zullen ontvangen. De folderbedeler wilt op die manier zijn model futureproof maken én maximaal inzetten op het bundelen van promoties voor consumenten. De overige 90% van de gezinnen ontvangt nog steeds wekelijks een pakket met gebundelde reclamefolders.

Consumenten kwalitatief blijven inspireren

Vanaf januari 2024 valt er bij 450.000 Belgische huishoudens niet meer wekelijks een folderpakket in de brievenbus, 4 miljoen gezinnen kunnen nog steeds rekenen op een wekelijkse distributie van promoties in hun brievenbus. BD Media, verspreider van het bekende folderpakket met promoties van verschillende retailers, past hun bedeelfrequentie in een beperkt aantal zones aan. Ze trekken hier maximaal de kaart van de aggregatie. Leen Dehantschutter, managing director BD Media, licht toe: ‘We hebben België verdeeld in 5.500 sectoren van ongeveer 850 brievenbussen. We zien dat in een beperkt aantal, vaak moeilijker bereikbare, gebieden het aantal folders in het pakket beperkt is. De kracht van het folderpakket is net natuurlijk het gebundeld inspireren van consumenten. Vandaar passen we voor 10% van de Belgische gezinnen de bedeelfrequentie aan in 2024. Deze consumenten ontvangen nog minimaal tweewekelijks hun folderpakket.’

Geen aanpassingen tijdens Sinterklaas of Eindejaar

‘Uit een recent onderzoek van GfK blijkt dat consumenten hun promoties via de brievenbus willen blijven ontvangen. 2 Belgen op 3 geeft aan het liefst papieren folders te ontvangen. Het is voor ons dus essentieel om hier voor de meest efficiënte én duurzame oplossing te kiezen.’, aldus Dehantschutter. ‘In belangrijke folderperiodes zoals Sinterklaas of Eindejaar komen we nog steeds elke week langs. Tijdens deze momenten is het folderpakket een enorm belangrijke en relevante inspiratiebundel voor consumenten. Concreet betekent dit dat er 38 keer per jaar een folderpakket in quasi alle Belgische brievenbussen zal vallen.’ Een kleine 50.000 gezinnen zal vanaf 1 januari 2024 geen wekelijks folderpakket meer ontvangen. ‘Dit gaat dan over zeer uitgestrekte, moeilijk bereikbare gebieden met een zeer beperkt aantal brievenbussen. Gebieden waar vaak onze klanten ook al de keuze maakten geen folder meer te verspreiden’.

Bedeelkalender raadplegen via jouwfolderpakket.be

Consumenten die in de geïmpacteerde gebieden wonen, ontvangen in december 2023 een communicatie in de brievenbus. Hierop vinden ze de link naar onze bedeelkalender. Leen Dehantschutter: ‘Consumenten kunnen via de website www.jouwfolderpakket.be een bedeelkalender raadplegen waar ze op basis van hun adres gemakkelijk te weten komen wanneer het folderpakket bij hen in de brievenbus valt’. In de gebieden waar niet meer (wekelijks) een folderpakket bedeeld wordt, biedt BD Media een digitaal alternatief aan. Naast het geloof in het papieren medium, gelooft BD Media immers ook in de aanvulling met de digitale folder.

Het digitale folderpakket

Uit datzelfde GfK onderzoek bleek immers dat 56% van de folderlezers wel eens een digitale folder bekijkt, 89% van hen doorbladert de papieren variant. ‘Met myShopi hebben we het grootste promoplatform van België in portefeuille. Hiermee werkten we het concept van een digitaal folderpakket uit waarbij consumenten digitaal hun wekelijkse inspiratiebundel ontvangen. Dit zullen we tevens promoten in de gebieden waar we minder of niet meer zullen langskomen’. Zowel op jouwfolderpakket.be, myshopi.be of via de myShopi app vinden consumenten alle informatie om zich voor dergelijk digitaal folderpakket aan te melden. ‘Op die manier zijn we ervan overtuigd een waardige aanvulling te bieden voor consumenten die hun folderpakket niet meer wekelijks ontvangen en onderstrepen we onze visie om de consument te inspireren via verschillende betrouwbare, niet-storende, Belgische media.’, besluit Leen Dehantschutter.